KẾT NỐI - BẠN BÈ                                                                            CÂU LẠC BỘ GSD HÀ NỘI                                                                       KẾT NỐI - BẠN BÈ                                                                           WELCOME TO HANOI GSD CLUB
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

M?t s? vacin dnh cho ch

Email In PDF.

THAM KH?O M?T S? LO?I THU?C V VACXIN .

1-Rabigen-mono-Vacxin phng d?i ch mo.c?a cng ty s?n xu?t thu?c th y VIRBAC-Php.
? ???c C?c th y Vi?t nam cho php bn t?i Vi?t nam
- Thnh ph?n Vacxin phng d?i:-Ch?ng virut PV12,ch?t b? tr?AL(OH).N?ng ?? khng nguyn ??m ??c g?p 5 l?n so v?i ?i h?i c?a WHO.
- ??c tnh:Vacxin v ho?t t?o nn s? chuy?n ??i huy?t thanh(Seroversion)nhanh,t?o cho c? th? khng l?i Virut d?i v?i hi?u l?c cao(B?o h? 100% ch mo).?? di mi?n d?ch trn ch l 3 n?m.
Sau khi ???c tim Vacxin,ch ,mo d??i 3 thng tu?i c?ng t?o ???c mi?n d?ch ?n ??nh v ???c b?o h?.C th? dng Vacxin Rabien mono ??ng th?i cng v?i cc Vacxin khc phng b?nh cho ch mo.
- ?? an ton:Kh? n?ng dung n?p t?t,ngay c? li?u tim g?p ?i vo d??i da ho?c b?p th?t.Sau khi tim,ch hon ton khng c ph?n ?ng ton thn,ch? gy ra m?t n?t s?ng nh? n?i tim v t? m?t ?i sau vi ngy.
- Cng d?ng:Vacxin ???c tim phng b?nh d?i cho ch mo.Sau khi tim 12-15 ngy ch mo ???c mi?n d?ch v?i virut d?i.
- Li?u l??ng v cch s? d?ng:Tim 01ml cho m?i l?a tu?i v tr?ng l??ng.Tim d??i da ho?c b?p th?t.
- Ch?ng ch? ??nh:Khng tim cho ch d??i 2 thng tu?i,v lo?i ch ny c khng th? truy?n t? m? sang qua ???ng s?a.Khng tim cho ch b? b?nh.
- B?o qu?n v h?n s? d?ng:B?o qu?n ? nhi?t ?? 2-4*c,thong mt khng c nh n?ng m?t tr?i.H?n s? d?ng 2 n?m.

BIOCAN DHPPi (Vacxin phng 5 b?nh truy?n nhi?m c?a ch v ? ???c C?c th y cho php bn t?i Vi?t Nam)
Nh s?n xu?t: Cng ty Biocan (CH Tchecz).
+ THNH PH?N: Trong 1 li?u vacxin 1ml c:
-Canine distemper(at least 10^3.0 TKID50)
- Adenovius Tup 2(st least 4*10^3.0 TKID50)
- Parvovirosis (at least 10^4.5 THID50)
- Parainfluenza (at least 10^3.0 TKID50)
+ ??C TNH:Biocan DHPPi l Vacxin s?ng c?i ti?n ?ng kh.
+ CNGD?NG:Biocan DHPPi phng 5 b?nh:
- B?nh si s?t ch con.
- B?nh carree.
- B?nh Parvovirus.
- B?nh vim ph?i do Adenovirus(ho c?i ch).
- B?nh vim gan do virus.
+ LI?U L??NG V CCH DNG:
_ Tim b?p ho?c tim d??i da c? 1ml/1 con.
C th? tim cho ch s?m nh?t vo 6 tu?n tu?i,tim nh?c l?i sau 3 tu?n,nh?ng con ch ? ???c tim 1 li?u tr??c 12 tu?n tu?i,nn tim b? xung 1 li?u sau ? 21 ngy v nh?c l?i m?t l?n n?a vo sau 14 tu?n tu?i.Tim nh?c l?i 1 li?u ??u ??n hng n?m ?? duy tr mi?n d?ch t?i ?u.

BIOCAN Puppi (Vacxin phng 2 b?nh ? ch).? ???c C?c th y cho php bn t?i Vi?t Nam.
* Nh s?n xu?t: Cng ty Biocan(CH Tchecz)
+ THNH PH?N:Trong 1 li?u Vacxin 1ml c:
- Virus distemper(at least 10^4.2 TKID50)
- Inactivated parvovirus of dogs (at least 10^2.4 HA 10^7.0 TKID50)
+ ??C TNH: Biocan puppy c ch?a Virus parvo v ho?t v virus s?ng si s?t ch con d?ng c?i ti?n.
+ CNG D?NG: Biocan puppy ?m phng 2 b?nh cho ch:
- Si s?t ch con (B?nh Carr.
- Parvovirus.
+ LI?U L??NG V CCH S? D?NG:Pha dung d?ch pha Vacxin v?i l? Vacxin ?ng kh,l?c nh? cho tan h?t r?i tim cho ch.Tim b?p ho?c tim d??i da.Li?u chung cho 1 con l: 1ml/1 con.
C th? tim cho ch s?m nh?t vo 6 tu?n tu?i v nh?c l?i sau ? 3 tu?n.Nh?ng con ch ???c tim tr??c 12 tu?n tu?i nn tim b? xung 1 li?u sau ? 21 ngy v nh?c l?i 1 l?n n?a vo sau 14 tu?n tu?i.Tim nh?c l?i 1 li?u ??u ??n hng n?m ?? duy tr mi?n d?ch t?i ?u.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hanoi GSD Club

GSD

Album ?nh


Video - Qu trnh ph?i gi?ng GSD

Tin m?i nh?t