KẾT NỐI - BẠN BÈ                                                                            CÂU LẠC BỘ GSD HÀ NỘI                                                                       KẾT NỐI - BẠN BÈ                                                                           WELCOME TO HANOI GSD CLUB
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

B?NH GIUN SN

Email In PDF.
B?NH GIUN SN

B?nh giun sn l c?n b?nh xu?t hi?n khi ch c giun sn. Tc nhn gy ra b?nh giun sn ? ch l (giun sn) s?ng k sinh. ? ch c ??n h?n 50 lo?i giun s?ng k sinh, nh?ng ph? bi?n h?n c? l cc lo?i giun s?ng k sinh ? bn trong c? th? ch (kho?ng 9 - 10 lo?i). Ph?n l?n b?nh giun sn l b?nh mn tnh. B?nh ny lm cho ch ki?t s?c v lm gi?m kh? n?ng lm vi?c c?a chng do ng? ?? c? th? b?i cc th?c ?n c giun sn ho?t ??ng. M?t s? b?nh giun sn ? ch r?t nguy hi?m ??i v?i ng??i.

B?nh tokxaxkaridoz (mokenekapugo): Tc nhn gy b?nh l giun ??a s?ng k sinh, c 2 ??u nh?n, di kho?ng 5 - 10cm. Giun ??a s?ng k sinh ? ph?n ru?t non. Lo?i giun ny khng nh?ng c ? ch m cn c ? cc ??ng v?t ?n th?t khc n?a. S? l??ng giun ? trong c? th? 1 con ch c th? l 1, song c?ng c th? l vi tr?m con.
B?nh tokxokaroz (mokeokapo): Tc nhn gy b?nh l lo?i giun c ?? di kho?ng 10 - 20xm (hnh 31). Lo?i giun ny s?ng k sinh ? ph?n ru?t non c?a ch v c?a cc ??ng v?t ?n th?t khc. B?nh ny hay m?c nh?t l ch con v ch non.
B?nh Ekhinokokkoz : Tc nhn gy b?nh l sn dy di kho?ng 5 - 7mm, s?ng k sinh ? trong ru?t c?a ch v c?a cc ??ng v?t ?n th?t khc. S? pht tri?n c?a k sinh trng l do khu trung gian - ? l con ng??i. Trong c? th? k sinh trng ? c ?u trng pht tri?n. Ng??i v loi v?t c g?c l loi trung gian gy ra b?nh ny.
B?nh dipillidio: Tc nhn gy b?nh l sn dy c ?? di kho?ng 40cm, s?ng k sinh trong ru?t non c?a ch, c?a cc lo?i ??ng v?t ?n th?t khc v trong ru?t non c?a c? ng??i. S? pht tri?n c?a chng di?n ra nh? s? tham gia c?a cc loi trung gian ? l b? cht v ch?y r?n.
B?nh sn dipillopotrioz: Tc nhn gy b?nh l sn dy c chi?u di kho?ng 2m, s?ng k sinh trong ru?t non c?a ch, mo, co v ng??i. ?? pht tri?n k sinh trng, tr?ng ph?i r?i vo n??c v pht tri?n thnh d?ng ?u trng r?i nh?t thi?t ?i vo c? th? c?a cc loi c ?n th?t. Ch b? m?c b?n ny khi chng ?n c s?ng ho?c c i thiu.
B?nh sn dy): Tc nhn gy b?nh l nhi?u loi sn dy khc nhau, s?ng k sinh trong ru?t ch, c ?? di ??n 5m. S? pht tri?n k sinh trng di?n ra khi c s? tham gia c?a loi trung gian, ? l b, c?u, d, l?c ?, ng?a, l?n, nai, h??u, th? nh, th? r?ng, chu?t, chu?t tr?i.

CH?NG B?NH GIUN SN
C?n ph?i: khng cho ch nghi?p v? ti?p xc v?i ch ch?y rng, mo hoang v cc lo?i th d? ?n th?t. Hng ngy ph?i d?n phn kh?i ch? ? v sn bi. Sn nh ? c?a ch ph?i d?i dung d?ch n??c tro (ki?m tro - ND) nng si m?i tu?n 1 l?n, lng ru?t c?a cc ??ng v?t v c?a c khi ch?a n?u chn th khng ???c cho ?n.
C?n gi? gn cho ch khng ?n ph?i ch?t ??c ? b? ?nh lo?i g?m nh?m. Th??ng xuyn di?t loi g?m nh?m v chu?t, khng ?? ch ??n khu v?c l st sinh hay cc ??ng rc m ? ? ng??i ta v?t cc th? t?p nham, b?n th?u.
Khi t?m cho ch ph?i ti?n hnh t?m ring m?i con ch m?t n?i, nh?t thi?t ph?i d?n s?ch lng r?ng khi t?m, th??ng xuyn d?n d?p bi c? ? n?i d?o ch?i, th??ng xuyn di?t b? cht, r?n, ve ??ng c? v mu?i.
Sau ? ph?i d?n ch ??n ch? ring bi?t ?? ki?m tra giun sn, ch? ? ph?i th??ng xuyn s?ch s? v ? ???c t?y u?.
Khi xu?t hi?n cc d?u hi?u c?a b?nh (trong phn th?y c giun ??a ho?c cc ??t sn dy v.v) th ph?i nhanh chng bo cho bc s? th y ?? ti?n hnh ?i?u tr?. Ph?i nui ch c b?nh cch ly v c?n th?n theo di phn v ch?t th?i b?n c?a n, ph?i d?n phn v cc ch?t n th?i ra th?t s?ch v d?i clorua vi ??m v cc d?ng c? lau r?a ph?i ?em ??t ?i. Sn v chu?ng, cc d?ng c? ch?m sc s? d?ng hng ngy ph?i d?i n??c ki?m tro nng si. Cc d?ng c? b?ng kim lo?i ph?i h? ??t trn ng?n l?a, khay ?? ?n ph?i lu?c n??c si. Ph?i t?ng kh?u ph?n ?n cho ch v nh?t thi?t trong kh?u ph?n ?n c?a ch ph?i t?ng thm l??ng th?c ?n c nhi?u cc ch?t vitamin.
Cc bi?n php ??c bi?t ?? ch?ng cc b?ng giun sn s? do cc chuyn gia th y h??ng d?n.

4. H??NG D?N CHO CC CH? C?A CH


?? b?o v? ch v cc ch? nhn c?a chng kh?i b? m?c b?nh, ng??i v th v?t nh?t thi?t ph?i tun th? cc quy t?c phng b?ng chung v cc bi?n php phng d?ch c nhn ? ni ? trang 67 - 69 (trang tc gi? nguyn b?n - ND).
?? s? b? ch?a b?nh cho ch, ng??i ch? c?a ch c 1 t? thu?c th y nh?, trong ? ph?i c c?p nhi?t ?? th y, b?mlo?i 60-100gam, l? c?n i?t 25gam, b?ng, b?ng mu xm (g?c) tr?ng - 25gam, vadolin, d?u c - 100gam v ko ?? ? ng?n ring.
Ton b? t? thu?c th y c?a tr?i ch?n nui ch v c?a cc ??n v? hu?n luy?n ch ph?i c cc tiu chu?n quy ??nh.
 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hanoi GSD Club

GSD

Album ?nh


Video - Qu trnh ph?i gi?ng GSD

Tin m?i nh?t